Tevens zijn wij gespecialiseerd in het taxeren (NWWI) voor financieringen bij de grote geldverstrekkende instanties, alsmede voor taxaties bij aangifte van successierecht, de herbouwwaarde voor opstalverzekeringen, WOZ bezwaarschriften, minnelijke waardering en voor taxatie bij een aankoop.